fbpx
Thuisbezorging mogelijk Zelf samenstellen Leverbaar in zeven verschillende kleuren
Garantie
 1. E-Scoobie garandeert bij aankoop van een nieuwe, nog niet aangemelde E-Scoobie dat de toestand van dit nieuwe voortuig inclusief de accu beantwoordt aan de normale stand van techniek van vergelijkbare voertuigen in de elektromobile industrie. Indien de kleur van het artikel om technische redenen afwijkt van de kleurstelling van hetzelfde kleurenspectrum in de online shop (bijvoorbeeld een andere kleurschakering blauw), dan houdt deze afwijking geen gebrek van het product in en valt dus niet onder de garantie.
 2. De garantie heeft een looptijd van 18maanden met een maximum van 5000km en begint vanaf de overdracht van de E-Scoobie.
 3. Indien de toestand van het nieuwe voertuig tijdens de overdracht niet aan de normale stand van techniek van vergelijkbare voertuigen in de elektromobiele industrie beantwoordt (lees “gebrek”), of indien een gelijkwaardig gebrek zich tijdens het garantietermijn vertoont, kan E-Scoobie naar eigen inzicht en goeddunken het gebrek herstellen (lees “repareren”) of vervangende onderdelen verstrekken dan wel een ander voertuig leveren (lees ‘vervanging”).
 4. In het geval van reparatie kan E-Scoobie naar keuze de onderdelen in kwestie aan U leveren of herstellen door fabriekswerk. Hierin heeft E-Scoobie het recht om de reparatie door een derde partij te laten uitvoeren.
 5. Volgende onderdelen vallen niet onder de garantie:
 6. Onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage ( in het bijzonder de remvoeringen, de banden, de schokdempers of lampen end.)
 7. Vloeistof/grondstoffen als hydraulische vloeistof, remvloeistof oliën, vetten en andere smeermiddelen en sluitingen
 8. Onderdelen die tijdens onderhoudswerken verwisseld worden
 9. Extra onderdelen die niet tijdens de aankoop van een nieuwvoertuig aangeboden worden en andere toebehoren die niet door E-Scoobie zijn toegelaten.
 10. De houder van de garantie (jij, de eigenaar van de E-Scoobie) heeft onder volgende voorwaarden aanspraak op het herstellen van een gebrek:
 11. Het gebrek dient onmiddellijk na vaststelling aan E-Scoobie te zijn medegedeeld
 12. Volgend op de verplichte schriftelijke mededeling wijst E-Scoobie je een geautoriseerde partner aan om het gebrek te herstellen
 13. Je neemt contact op met de door E-Scoobie aangewezen geautoriseerde partner om het gebrek te herstellen.
 14. De geautoriseerde partner controleert de E-scoobie op basis van jouw klacht over het gebrek. Indien uit de controle blijkt dat het gebrek niet onder de garantie valt, dan zullen alle kosten voortvloeiend uit de controle voor jouw rekening zijn. Denk dan aan de arbeidsuren en dergelijke.
 15. Indien uit controle blijkt dat het gebrek onder de garantie valt, dan zal de geautoriseerde partner deze in opdracht van E-Scoobie herstellen. Indien een herstel niet mogelijk blijkt om het gebrek door vervanging van het voertuig verholpen dient te worden, dan voert E-Scoobie dit rechtstreek uit.
 16. Onderdelen die tijdens de reparatie van het nieuwe voertuig verwisseld worden met nieuwe onderdelen door de geautoriseerde partner, worden eigendom van E-Scoobie.
 17. De onderdelen die tijdens de reparatie ingebouwd of hersteld zijn, gaan mee onder de reeds lopende garantie. Het garantie termijn begint derhalve niet opnieuw te lopen na reparatie, wat inhoud dat het garantie termijn voor de ingebouwde of herstelde onderdelen hetzelfde is als de oorspronkelijke looptijd van de garantie zoals bepaald in punt A. Hierdoor loopt de garantie altijd tot het einde van het oorspronkelijke garantie termijn voor het nieuwe voertuig zoals bepaald in punt A. Dit geldt ook in het geval dat de E-Scoobie vervangen wordt.
 18. Indien de E-Scoobie door een gebrek onbruikbaar wordt, ben je verplicht allereerst contact op te nemen met E-Scoobie. E-Scoobie is altijd per mail te bereiken en neemt daarna spoedig contact met je op om te het probleem te analyseren en aan te geven waar en of de nodige werkzaamheden kunne worden uitgevoerd.
 19. Er is geen sprake van garantie verplichting, wanneer de schade, het gebrek veroorzaakt werd door dat:
 20. Het voertuig door ongeval, andere opzettelijke handelingen of kwaadwillige opzet, ook door derden of door overmacht werd beschadigd
 21. De aanwijzingen voor het gebruik, behandeling en onderhoud van de E-Scoobie (bv. De gebruikershandleiding) niet gevold werden
 22. De E-Scoobie onjuist of in overtreding met de Nederlandse verkeersmaatregelen werd gebruikt
 23. Het voertuig overbelast werd, denk aan maximaal gewicht, sportwedstrijden end
 24. In of op de E-Scoobie onderdelen worden opgebouwd dan wel ingebouwd, die niet door E-Scoobie Europe zijn goedgekeurd of doordat aan de E-Scoobie wijzigingen zijn aangebracht die niet door E-Scoobie Europe zijn goedgekeurd
 25. De E-Scoobie reeds door jezelf of een derde, niet door een geautoriseerde service partner, onjuist hersteld of onderhouden is
 26. Indien de E-Scoobie niet volgens de aangegeven onderhoudsmomenten (elke 12 maanden, elk jaar) onderhouden is door een geautoriseerde service partner. De eerste onderhoudsbeurt dient binnen het eerste kalenderjaar na aanschaf en voor 1500 kilometer gedaan zijn.
 27. Met deze garantie kunnen geen schadevergoedingen worden geëist. In het bijzonder is een vorm schadevergoeding zoals het beschikbaar stellen van een vervang E-Scoobie voor de duur van de reparatie, noch de daaruit volgende schadevergoeding mogelijk.
 28. Door de garantie worden de wettelijke rechten, waaronder de garantieclaims tegen E-Scoobie en mogelijke claims uit product aansprakelijkheidswet tegen E-Scoobie niet beperkt.
 29. Je kunt uitsluitend aanspraak maken op de garantie indien je de eerste eigenaar bent en ons het aankoopbewijs kunt tonen met de onderhoudsbonnen volgens de aangegeven onderhoudsintervallen
 30. Garantie is niet van toepassing wanneer een gebrek of defect is ten gevolge van een reden die niet is terug te voeren op materiaal –of fabricage fout
 31. Corrosie of oxidatie aan de oppervlakte van het chassis, op het schroefwerk of alle overige wel of niet behandelde metalen onderdelen, vallen niet onder de garantie.
 32. Niet onder de garantie valt reparaties ten gevolge van normaal gebruik zoals bijvoorbeeld krassen op plastic-werk (zoals kuipdelen en treeplanken), het verkleuren van gelakte delen, de chroomdelen, het zadel e.d.

Neem contact met ons op als wij je kunnen helpen:  support@E-scoobie.nl

Chat openen