fbpx
Thuisbezorging mogelijk Zelf samenstellen Leverbaar in zeven verschillende kleuren
Privacy

Privacy verklaring en toestemming voor gebruik van gegevens door www.E-Scoobie.nl 

E-Scoobie runt een online aanbieding met www.E-scoobie.nl waarop o.a. bestellingen en testritten van een E-Scoobie uitgevoerd en overeengekomen kan worden. Voor de uitvoering van onze aanbieding, de bestellingen en de planning van de testritten, moeten we respect tot jouw privéleven bepaalde persoonlijke gegevens van jouw verzamelen, verwerken en gebruiken. Opdat je je tijdens een bezoek aan onze website veilig voelt, houden wij bij de verwerking van je persoonlijke gegevens rekening met de wettelijke bepalingen en willen je hierbij graag informeren over onze gegevensverzameling en gegevensverwerking. Met de toestemming tot navolgende privacy beschermingsverklaring geef je tegen over E-Scoobie Europe BV, de toestemming voor het registeren, verwerken en gebruiken van je persoon gerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van Uw persoon gerelateerde gegevens in de zin van de wet op de privacybescherming is E-Scoobie Europe BV, Leigraafseweg 39, 6983BR Doesburg Nederland.

Mocht U bezwaar willen uiten ten opzichte van de registratie, verwerking of het gebruiken van jouw gegevens door E-Scoobie volgens de richtlijnen van de privacy beschermingsbepalingen, kunt U zich per e-mail of per post richten tot:

E-Scoobie Europe BV
Leigraafseweg 39
6983BR Doesburg NL
E-mail: administration@e-scoobie.nl

Registratie, verwerking en gebruik van persoon gerelateerde gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld jouw naam, jouw telefoonnummer, jouw adres evenals alle bestandsgegevens die jij ons bij de registratie en bij het aanmaken van jouw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze webshop vastleggen en die niet rechtstreeks met jouw persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen er niet onder. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken ten aanzien van de vraag welke pagina´s van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina´s van de E-Scoobie-site bezoeken.

Verzameling, verwerking en gebruik van jouw persoonsgegevens

Privacybescherming is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons bij de registratie, verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Nederlandse wet en regeling waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij registreren en verwerken jouw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van jouw koop, met inbegrip van eventuele aanspraken op garantie op een later moment, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien jij vooraf jouw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestelling afwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiek bedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestelling- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een anderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

Voor de afwikkeling van jouw bestelling hebben wij jouw concrete naam-, adres- en betalingsgegevens nodig. Jouw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij de ontvangst van je bestelling kunnen bevestigen en met je kunnen communiceren. Verder ontvang jij via jouw e-mailadres jouw bestel- en verzendbevestiging.

Het schrappen van jouw persoonsgegevens vindt plaats naar aanleiding van jouw verzoek daartoe, als de gegevens, om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

Gebruik van jouw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van jouw gegevens voor het afwikkelen van jouw aankoop bij E-Scoobie Europe BV, gebruiken wij je gegevens ook om met jou ten aanzien van jouw bestellingen, of ten aanzien van marketingacties te communiceren.

Je kunt te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan de genoemde contactgegevens (per e-mail) is hiervoor voldoende.

Testrit registratie

Om de testrit uit te voeren geven we jouw gegevens door aan de verantwoordelijke E-Scoobie ambassadeur. Een E-Scoobie ambassadeur is een E-Scoobie vertegenwoordiger die testritten dient uit te voeren met en informatie moet verstrekken aan potentiële klanten van E-Scoobie. De E-Scoobie ambassadeur mag jouw gegevens uitsluitend in het belang van de testrit gebruiken.

Je kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor een testrit, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan een van de genoemde contactgegevens (per e-mail) volstaat hiervoor.

Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van E-Scoobie ontvang jij regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvang jij van ons onafhankelijk van de omstandigheid of jij een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij willen jou op die manier informatie doen toekomen over E-Scoobie.

Voor zover je geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kun jij daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan de genoemde contactgegevens (e-mail) is hiervoor voldoende.

Individuele reclame voor jou

Informatie die wij van jou ontvangen, helpt ons, om jouw E-Scoobie beleving permanent te verbeteren en voor jou klantvriendelijk en individueel in te richten. De door jou toegezonden en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op jou en op jouw belangen afgestemde reclame te realiseren. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, jouw bestelhistorie, jouw servicehistorie, datum en tijdstip van het bezoek aan de homepage. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren evenals jou daardoor individuele reclame toe te zenden. Dat wil zeggen, dat reclame producten worden aanbevolen, die jou ook daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. Ons doel is het, om onze reclame voor jou nuttiger en interessanter te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de van jou verzamelde onder pseudoniem aangegeven gegevens om jou niet ongebreideld reclame toe te laten zenden. Integendeel, wij sturen jou reclame zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, productaanbevelingen, per e-mail of per briefreclame, die passen bij jouw interessegebieden. In dat kader wordt bijvoorbeeld ook vergeleken, welke van onze reclamemails jij opent om te voorkomen, dat aan jou onnodige e-mails worden verstuurd.

Ik ga ermee akkoord, dat E-Scoobie de door mij meegedeelde gegevens en andere bij mijn klantenaccount opgeslagen informatie evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren. Mocht je geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kun je daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen. Een schriftelijke mededeling aan de genoemde contactgegevens (e-mail) is hiervoor voldoende.

Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen je er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk is.

Wat zijn cookies?

Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes, die op jouw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra jij de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op jouw gegevensmedium worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor jou dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt je het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door je ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat jij ze niet permanent hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt E-Scoobie?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie automatisch weer van uw harddisk gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om jou de winkelwagenfunctie op meerdere pagina´s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harddisk bij je blijven. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat jij reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen jij de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op jouw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat jou speciaal op jouw belangen afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies is erin gelegen ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan jouw wensen als klant en jou het surfen bij ons zo gemakkelijk mogelijk te maken..

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen?

In de door E-Scoobie gebruikte cookies worden geen persoon gerelateerde gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daardoor niet aan een bepaalde persoon en zodoende ook niet aan jou toe te wijzen. Bij het activeren van de cookie wordt een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van jouw persoon gerelateerde gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk. Jouw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een toewijzing van de cookie aan jou mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment gerealiseerd. Op basis van de cookie technologie ontvangen wij uitsluitend geanonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop er worden bezocht, welke producten worden bekeken enz.

Wat is Onsite Targeting?

Op de E-Scoobie-website worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om jou persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Jouw gegevens worden op geen enkel moment met de bij ons opgeslagen persoon gerelateerde gegevens in verband gebracht. Met deze technologie kunnen wij jou reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend pagina’s over E-Scoobie werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online-aanbod voor jou zo aantrekkelijk mogelijk op te zetten en jou reclame te presenteren, die overeenkomt met jouw interesses.

Zijn er ook cookies van derde aanbieders (zog. third-party-cookies)?

E-Scoobie bedient zich van een aantal reclamepartners, die helpen om het internetaanbod en de E-Scoobie-website voor jou interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan de E-Scoobie-website ook cookies van partnerbedrijven op jouw harddisk opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies, die automatisch na de vastgelegde tijd worden gewist. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 maanden tot 2 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoon gerelateerde gegevens. Er worden alleen onder een user-ID pseudoniem gegevens geregistreerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de vraag welke producten jij hebt bekeken, of er iets werd gekocht, enz. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook buiten de websites om informatie over de vraag welke sites jij daarvoor heb bezocht of in welke producten jij bijvoorbeeld geïnteresseerd was om jou zo de reclame te kunnen tonen, die het best past bij jouw belangstelling. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment in verbinding gebracht met uw persoon gerelateerde gegevens. Ze hebben uitsluitend het doel om het onze reclamepartners mogelijk te maken om jou aan te spreken met reclame die ook daadwerkelijk jouw belangstelling kan wegdragen.

Re-Targeting

Onze website gebruikt zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor je het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoon gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met jouw persoonsgerelateerde gegevens.

Ik ga ermee akkoord dat er zogenaamde cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens van mij kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoeken aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, doordat ik in mijn browserinstellingen het aannemen van cookies weiger.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen het opslaan van cookies?

In jouw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij ermee instemt. Wanneer je alleen de E-Scoobie cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kan jij de instelling in uw browser “Cookies van derde aanbieders blokkeren” kiezen.

Over het algemeen word je in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe je nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.

Wij adviseren je om bij gemeenschappelijk gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash-cookies accepteren, zich na het beëindigen altijd volledig af te melden.

Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van E-Scoobie worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de E-Scoobie-website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na afsluiting van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. Bij een anonimisering worden de IP-adressen zo gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of slechts met zeer veel moeite wat betreft tijd, kosten en arbeidskracht aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

Deze logfile-datarecords evalueren wij in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en de E-Scoobie shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken. Op die manier kan bijvoorbeeld worden achterhaald, op welke tijden het gebruik van de E-Scoobie-shop bijzonder populair is en er kan dan een dienovereenkomstig datavolume ter beschikking worden gesteld om het jou mogelijk te maken zo snel mogelijk in te kopen. Daarnaast kunnen wij ook door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de E-Scoobie-shop sneller onderkennen en verhelpen.

 

Chat openen